najskuteczniejsze czyszczenie popożarowe 3n solutions

Čištění po požáru

V mnoha závodech jsme odstranili nutnost výměny až 90 % komponent. Úspory při použití naší technologie při likvidaci následků požáru mohou být velmi významné.

Doba potřebná k odstranění závady způsobené požárem je velmi krátká. Komponenty lze obnovit do funkčního stavu za kratší dobu, než je potřeba k výměně spálené kabeláže. Použitá metoda suché plynné směsi umožňuje 100% odstranění sazí z komponentů.

Použití tradičních chemických nebo vodních metod urychluje korozi, která může vést k úplné výměně komponentů již za 3 měsíce. 3NS nepoužívá vodu, která v reakci s halogenovými sloučeninami několikasetnásobně zvětšuje jejich objem (vedlejší produkt hoření izolace, který způsobuje korozi plastových, měděných a hliníkových součástí), a proto neurychluje korozi součástí.

Kromě samotného čištění a regenerace zahrnuje služba také ošetření ozonem, který dezinfikuje povrchy a odstraňuje zápach sazí.

Naše služby

Čištění elektrických zařízení
Přečtěte si více
Hydrodynamické čištění
Přečtěte si více
Čištění po požáru
Přečtěte si více
Termovizní a elektrická měření
Přečtěte si více