3N SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 realizuje projekt pt.

„Wdrożenie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) do czyszczenia urządzeń

elektroenergetycznych będących pod średnim napięciem”

w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu: Celem realizacji projektu jest wdrożenie innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia, opartą o mieszankę suchych gazów z dodatkiem CO2 w postaci skrystalizowanej – MVC, która pozwoli na rozpoczęcie świadczenia nowej usługi czyszczenia instalacji SN pracujących pod napięciem sieci do 30kV, bez konieczności ich czasowego wyłączania.

Planowane efekty: Dzięki wdrożeniu nowej, innowacyjnej usługi na rynek nastąpi dywersyfikacja działalności firmy i rozszerzenie oferty o nową usługę, co będzie skutkowało zwiększeniem przychodów firmy. Efektem będzie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych (usługa), co znacząco wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa i jego kooperantów oraz umożliwi im pozyskanie szerokiego grona odbiorców na rynku krajowym i zagranicznym. 3NS umocni swoją pozycję rynkową jako dostawca innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Wartość projektu: 15 199 479,28 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 633 087,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 8 143 160,90 PLN