Směs plynů

Směs se dostane do míst a zákoutí nepřístupných tradičním metodám. Je zcela suchý, nezpůsobuje vlhkost a nereaguje fyzikálně ani chemicky s čištěnými součástmi.

Plyn pod tlakem

Směs ve formě plynné mlhy je přiváděna do čištěného zařízení prostřednictvím specializovaných trysek. Jeho složení a pracovní tlak (nepřesahující 0,5 - 1,5 baru) reguluje řídicí modul - v závislosti na typu, stupni znečištění a typu a citlivosti čištěných zařízení.

Technologie 3N Solutions

Směs se dostane do míst a koutů součástí, které jsou tradičním metodám (chemikálie, stlačený vzduch, kartáče, čističe, benzín, parafín) nepřístupné. Poté, co se dostane pod nečistoty a dostane se do kontaktu s atmosférickým tlakem, zvětší svůj objem několikasetnásobně a odstraní i ty nejodolnější a nejnebezpečnější nečistoty, aniž by narušil strukturu součástí.

Bezpečné a přátelské

Směs je zcela suchá, nezpůsobuje vlhkost, nereaguje fyzikálně ani chemicky s čištěnými prvky, nemá abrazivní vlastnosti, je netoxická, bez zápachu, nehořlavá a aseptická. Je zcela bezpečný pro citlivé elektronické součástky a osoby, které s ním přicházejí do přímého kontaktu. Úklid po požáru - máme zkušenosti podložené velkými zakázkami v situacích po požáru.

Čištění

Nečistoty jsou ze zařízení a součástí v místě vstřikování automaticky odstraňovány pomocí tlakového odsávání.