Konserwacja urządzeń elekroenergetycznych 3n solutions

Údržba elektrických zařízení

Údržba elektrických zařízení je nezbytnou součástí správné údržby ve výrobních závodech. Bez jakýchkoli prostojů ve výrobě.

Práce na údržbě rozdělujeme do tří základních fází:

Místní prohlídka – soupis zařízení určeného zákazníkem, předběžné posouzení technického stavu.

 

Termovizní a elektrická měření před údržbou – podrobné posouzení stavu elektrických součástí a zařízení a možných rizik Zpráva o kontrole – včetně shrnutí etapy 1 a 2.

Czyszczenie urządzeń

Údržba

Pomiary termowizyjne i elektryczne po wykonaniu prac

Raport z konserwacji

Naše služby

Čištění elektrických zařízení
Přečtěte si více
Hydrodynamické čištění
Přečtěte si více
Čištění po požáru
Přečtěte si více
Termovizní a elektrická měření
Přečtěte si více