najskuteczniejsze czyszczenie popożarowe 3n solutions

Czyszczenie popożarowe

W wielu zakładach wyeliminowaliśmy potrzebę wymiany nawet do 90% podzespołów. Oszczędności przy wykorzystaniu naszej technologii do usuwania skutków pożaru mogą sięgać kwot o bardzo dużej wartości.

Czas usunięcia awarii wywołanej przez pożar, jest bardzo krótki. Podzespoły można przywrócić do stanu funkcjonalości w czasie krótszym niż wymiana spalonego okablowania. Użyta metoda suchej mieszanki gazów, pozwala na 100% usunięcia sadzy z podzespołów.

Zastosowanie tradycyjnych metod chemicznych, lub wodnych przyspiesza korozję, która może doprowadzić do całkowitej wymiany podzespołów już po 3 miesiącach od realizacji. 3NS nie stosuje wody, która w reakcji ze związkami halogenowymi zwiększa kilkusetkrotnie ich objętość (produkt uboczny spalania izolacji, która powoduje korozję na elementach plastikowych, miedzianych, aluminiowych), wobec czego nie przyspiesza korozji podzespołów.

Poza samym czyszczeniem i odzyskiwaniem urządzeń usługa obejmuje również ozonowanie, które dezynfekuje powierzchnie i wybawia zapach po sadzy.

Nasze usługi

Czyszczenie urządzeń elektrycznych
Więcej
Czyszczenie hydrodynamiczne
Więcej
Czyszczenie popożarowe
Więcej
Pomiary termowizyjne i elektryczne
Więcej