Konserwacja urządzeń elekroenergetycznych 3n solutions

Konserwacja urządzeń elektroenergetycznych

Konserwacja urządzeń elektrycznych jest elementem niezbędnym prawidłowego utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Nasza technologia pozwala na konserwację bez przestojów w produkcji, jest ekologiczna bezpieczna, a ponadto wydłuża żywotność podzespołów.

Prace konserwacyjne dzielimy na trzy podstawowe etapy:

Wizja lokalna – inwentaryzacja urządzeń wskazanych przez klienta, wstępna ocena stanu technicznego.

 

Pomiary termowizyjne i elektryczne przed wykonaniem konserwacji – szczegółowa ocena stanu podzespołów i urządzeń elektrycznych i ewentualnych zagrożeń raport z inspekcji – zawierający podsumowanie Etapu 1 oraz 2.

Czyszczenie urządzeń

Konserwacja

Pomiary termowizyjne i elektryczne po wykonaniu prac

Raport z konserwacji

Nasze usługi

Czyszczenie urządzeń elektrycznych
Więcej
Czyszczenie hydrodynamiczne
Więcej
Czyszczenie popożarowe
Więcej
Pomiary termowizyjne i elektryczne
Więcej