Mieszanka gazów

Technologia 3NS oparta jest na zastosowaniu innowacyjnego medium czyszczącego, którego głównym elementem jest specjalnie przygotowywana na rampie gazowej samochodu technologicznego mieszanka gazów.

Gaz pod ciśnieniem

Mieszanka w postaci mgły gazowej, podawana jest na czyszczone urządzenia za pomocą specjalistycznych dysz. Jej skład i ciśnienie robocze (nieprzekraczające wartości 0,5 – 1,5 bara) regulowane są poprzez moduł sterujący – w zależności od rodzaju, stopnia zabrudzenia oraz rodzaju i wrażliwości czyszczonych urządzeń.

Technologia 3N Solutions

Mieszanka dociera w niedostępne dla tradycyjnych metod (chemia, sprężone powietrze, pędzelki, czyściwo, benzyna, nafta) miejsca i zakamarki podzespołów. Po dostaniu się pod zabrudzenie i zetknięciu się z ciśnieniem atmosferycznym zwiększa swoją objętość około kilkusetkrotnie, usuwając nawet najbardziej oporne i groźne zanieczyszczenia, nie ingerując w strukturę podzespołów.

Bezpieczna i przyjazna

Mieszanka jest całkowicie sucha, nie powoduje zawilgocenia, nie wchodzi w reakcje fizyczne, chemiczne z czyszczonymi elementami, nie ma właściwości ściernych, jest nietoksyczna, bezwonna, niepalna i aseptyczna. Jest całkowicie bezpieczna dla wrażliwych elementów elektronicznych jak i osób, które mają z nią bezpośrednią styczność. Czyszczenie popożarowe - mamy doświadczenia poparte dużymi zleceniami w sytuacjach popożarowych.

Czyszczenie

Zanieczyszczenia usuwane z urządzeń i podzespołów w miejscu podania mieszanki zabierane są automatycznie poprzez wyciąg ciśnieniowy.